Gedeputeerde Staten stellen Natuurbeheerplan 2020 voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer vast

Het natuurbeheerplan geeft aan waar subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van agrarische natuurgebieden en landschappen mogelijk is.

Bron: Provincie Gelderland