Samenwerking in legpluimveesector kan beter

Onderzoek toont aan dat pluimveehouders zich geen onderdeel voelen van de Retail keten.

Bron: Provincie Gelderland